Välkommen till LoDa!
Kiruna och Nordkalotten har en lång och spännande historia. I regionen har människor levt, haft utbyte och utvecklat sina kulturer i över 10 000 år.

I Lokalhistoriska Databasen LoDa kan du hitta uppgifter om händelser och utveckling av världens näst största stad som idag utgörs av hela Kiruna kommun, samt länkar till hela Nordkalotten.

I databasen tillgängliggörs källmaterial och annan lokalhistorisk information. Tidigare mer svåråtkomlig och spridd på olika håll.

Sökning av källmaterial och hänvisningar till andra arkiv görs via en sökmotor eller via ett länkarkiv.

LoDa ägs och administreras av Föreningen Kirunas Rötter.
Databasen existerar med stöd av nedanstående:
 
 
 
»  Föreningen Kirunas Rötter
»  Kiruna Kommun
»  Nätverket Mönsterstaden Kiruna

 LoDa - Adress
 
 Campingvägen 1B
 981 35 Kiruna

 telefon:
 0980-189 07
 
 Föreningen på Facebook
Föreninge kirunas rötters Facebook sida
 
 Notiser - LoDa
[2016-09-07]
Ny bok på gång om Kirunas idrottshistoria

[2016-01-26]
Öppet hus 30-31 januari 2016

[2015-11-17]
Ny unik bok: Röster från Bolaget och Ön

Alla Notiser
 
 Uppdateringar - LoDa
[2016-03-06]
Verksamhetsberättelser Föreningen Mönsterstaden

[2010-03-16]
Uppdatering av länkarkivet

[2007-03-19]
Komplett samling av kommunala protokoll 1890-1930

Alla Uppdateringar
 
Externa Länkar:
 Bilder Kiruna Kommun
 
 Kiruna Stadsbibliotek
Kiruna Stadsbibliotek - Böcker för barn, ungdom och vuxna. Tidningar och tidskrifter. Språkkurser. CD-romskivor. Video. Mikrofilm/mikrofiche- läsare. Kommunala protokoll. Telefonkataloger från hela landet. Stort referensbibliotek. Lokalsamling (Laponica). Fjärrlån. Beställning av 
mikrofiche för släktforskning.