Skapad av:Kenneth
Datum:
Rubrik:TRUE
«Tillbaks till LoDa:s startsida

 
2004-02-13
Kraftsamling kring LoDa
Just nu pågår arbetet med att skapa lämpliga former för LoDa:s framtida utveckling.
Det handlar om ett projekt som vidgas än mer och även innefattar fysiska arkiv och den fantastiska kulturarvsmiljön Hjalmar Lundbohmsgården.

Föreningen Kirunas Rötter har länge varit klar över att försöksuppbyggnaden av LoDa är ett embryo till något som kan bli riktigt stort och unikt i
Kiruna. Och har därför även satsat egna medel för att driva projektet vidare under 2003.

Närmaste halvåret 2004 blir väldigt avgörande för hur vi i Kiruna själva kan förvalta, tillgängliggöra och utveckla verksamheter kring vårt unika och
rika kulturarv.
Vi ser fram emot att ta vara på den enorma möjligheten tillsammans med andra goda krafter.
 
Notiser