Logga för Föreningen Mönsterstaden Kiruna

Den 21 juni 2004 bildades Föreningen Mönsterstaden Kiruna med syfte att levandegöra Kirunas förflutna och framväxt till en mönsterstad.

I första skedet vill föreningen lyfta fram samhällsbyggnadsepoken (1895 - 1930) personifierad av Hjalmar Lundbohm.

Föreningen vill sammanföra och tillgängliggöra LKABs och Kiruna Kommuns historiska arkiv med en digitalisering för bland annat utläggning på webben och använda gården som fysisk forskningsmiljö.

Föreningen vill införa en professionell arkivutbildning med den moderna teknikens förtecken.

Läs Verksamhetsberättelsen för 2004 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2005 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2006 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2007 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2008 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2009 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2010 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2011 >>

Läs Verksamhetsberättelsen för 2012-2014 >>

Föreningen Mönsterstaden Kiruna består av:

LKABs logotyp LKAB
Kiruna Kommuns logotyp Kiruna Kommun
Norrbottens Museums logotyp Norrbottens Museum
Föreningen Kirunas Rötters logotyp Föreningen Kirunas Rötter
Folkhögskolans logotyp Malmfältens Folkhögskola
Kiruna IT-förenings logotyp Kiruna IT-förening