MadDogs-ASP Link Manager - Länkar
Länkar i Norra Sverige
[Tipsa om URL]


  Länk: Norrbottens museum Inlagd den: 2016-03-07 
 Beskrivning:
Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur.
Average rating based on 7 votes
 Antal besök: 147 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Vännäsberget Inlagd den: 2007-12-21 
 Beskrivning:
Vännäs är en gammal bygd med en rikedom av natur, historia, kultur och traditioner. Här har människor levat och verkat i tusentals år. Människorna i den här bygden kännetecknas av ett intresse för skapande kreativa verksamheter.
Average rating based on 36 votes
 Antal besök: 435 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar

  Länk: Umeå Universitetsbibliotek Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Forskningsarkivet i Umeå.
Average rating based on 18 votes
 Antal besök: 676 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Sápmi Inlagd den: 2005-02-11 
 Beskrivning:
Webbportalen Sápmi vill nå människor i alla åldrar som söker kunskap om samer och samisk kultur. Vår målsättning är att sidorna ska erbjuda information och nya kunskaper till alla besökare.
Average rating based on 17 votes
 Antal besök: 684 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: DAUM i Umeå Inlagd den: 2005-02-03 
 Beskrivning:
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) är ett statligt arkiv, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria. Arkivets ansvarsområde omfattar i första hand Västerbottens och Norrbottens län.
Average rating based on 22 votes
 Antal besök: 692 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Ájtte Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Svenskt Fjäll & Samemuseum.
Average rating based on 44 votes
 Antal besök: 1035 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Demografiska databasen i Umeå Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Verksamheten är inriktad på två huvudområden. Dataproduktion omfattar insamling, registrering & systemuppläggning av historiskt demografiskt forskningsmaterial i större relationsdatabaser. Forskningen inkluderar även metodutveckling, forskarservice, gästforskarverksamhet, konferenser m.m.
Average rating based on 62 votes
 Antal besök: 1136 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Landsarkivet i Härnösand Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Riksarkivet och landsarkiven är från 1 januari 2010 en gemensam myndighet med namnet Riksarkivet. Landsarkiven som nu är avdelningar inom Riksarkivet hittar du med hjälp av kartan och länken Besök oss.
Average rating based on 35 votes
 Antal besök: 1264 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Norrbottens minne Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Norrbottens minne är länets arkivcentrum. Här kan du som besökare hitta handlingar från hela Norrbottens län. Den äldsta handlingen är från 1500-talet, men merparten av de dokument som finns på Norrbottens minne är från mitten av 1800-talet och framåt.
Average rating based on 37 votes
 Antal besök: 1321 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej

  Länk: Norrbottens länsbibliotek Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Norrbottens länsbibliotek
Average rating based on 25 votes
 Antal besök: 1390 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar

  Länk: Bildarkivet i Gällivare Inlagd den: 2002-11-06 
 Beskrivning:
Gällivare bildarkiv finns i Malmbergets bibliotek. Bilder finns från Gällivare & Malmberget men också från andra orter.
Average rating based on 32 votes
 Antal besök: 1780 Rapportera ej fungerande länkar Status: Fungerar ej


Tillbaks