Frågespråk

Du kan söka efter valfritt ord eller valfri fras på en webbplats genom att skriva ordet eller frasen i ett frågeformulär och klicka på knappen för att köra frågan (till exempel knappen Utför fråga i exempelformuläret). Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

Sökningar skapar en lista över filer som innehåller ett ord eller en fras, oavsett var de finns i texten. Den här listan innehåller regler för hur du formulerar frågor:

Booleska och proximativa operatorer

Booleska och proximativa operatorer kan skapa en mer exakt fråga.

Om du vill söka efter Exempel Resultat
Båda termer på samma sida äpple and päron
Alternativt
äpple & päron
Sidor med både ordet "äpple" och "päron"
Endera term på en sida cgi or isapi
Alternativt
cgi | isapi
Sidor med orden "cgi" eller "isapi"
Den första termen utan den andra termen äpple and not päron
Alternativt
äpple & ! päron
Sidor med ordet "äpple" and not "päron"
Sidor som inte matchar egenskapsvärdet not @size = 100
Alternativt
! @size = 100
Sidor som inte är 100 byte
Båda termerna på samma sida, nära varandra excel near projekt
Alternativt
excel ~ project
Sidor med ordet "excel" intill ordet "projekt"

Tips!

Obs! Symbolerna (&, |, !, ~) och de engelska nyckelorden AND, OR, NOT och NEAR fungerar på samma sätt i alla språk som stöds av Index Server. Lokaliserade nyckelord kan också användas när en webbläsares språk anges till något av följande sex språk:

Språk Nyckelord
Tyska UND, ODER, NICHT, NAH
Franska ET, OU, SANS, PRES
Spanska Y, O, NO, CERCA
Holländska EN, OF, NIET, NABIJ
Svenska OCH, ELLER, INTE, NÄRA
ItalienskaE, O, NO, VICINO

Obs! Operatorn NEAR kan bara användas på ord eller fraser.

Jokertecken

Jokerteckenoperatorer gör det lättare att hitta sidor som innehåller ord som påminner om ett visst ord.

Om du vill söka efter Exempel Resultat
Ord med samma prefix dator* Sidor med ord som har prefixet "dator", till exempel "datorer", "datorisering", och så vidare
Ord som baseras på samma ordstam flyga** Sidor med ord som baseras på samma ordstam som "flyga", till exempel "flyga", "flög", "flugit" och så vidare

Fritextfrågor

Frågemotorn söker efter de sidor som bäst matchar orden och fraserna i fritextfrågan. Detta görs genom att sidorna genomsöks automatiskt efter innebörden, inte de exakta orden, i frågan. Booleska, proximativa och jokerteckenoperatorer ignoreras i en fritextfråga. Fritextfrågor har prefixet $contents.

Om du vill söka efter Exempel Resultat
Filer som matchar fritexten $contents hur skriver jag ut i Microsoft Excel? Sidor som berör utskrift och Microsoft Excel.

Frågevektorer

Frågemotorn stöder frågevektorer. Frågevektorer returnerar de sidor som matchar en lista över ord och fraser. Rangordningen för varje sida anger hur väl sidan matchar frågan.

Om du vill söka efter Exempel Resultat
Sidor som innehåller vissa ord glöd, lampa Filer med ord som bäst matchar orden som söks
Sidor som innehåller prefix, ord och fraser uppfinn*, glöd[50], lampa[10], "lysande lampa"[400] Filer som innehåller ord som har prefixet "uppfinn", orden "glöd", "lampa", och frasen "glödlampa" (termerna är viktade)

 

Egenskapsvärdesfrågor

Med egenskapsvärdesfrågor kan du söka efter filer som har ett egenskapsvärde som matchar ett givet villkor. De egenskaper som du kan fråga efter omfattar grundläggande filinformation som filnamn och filstorlek, och ActiveX-egenskaper som dokumentsammanfattning (information) som lagras i filer vilka skapas av ActiveX-anpassade program.

Det finns två typer av egenskapsfrågor:

Det här avsnittet behandlar följande ämnen:

Egenskapsnamn

Egenskapsnamn föregås av "at" (@) eller nummertecken (#). Använd @ för relationsbaserade frågor och # för frågor med reguljära uttryck.

Om inget egenskapsnamn anges antas det vara @contents.

Egenskaper som är tillgängliga för alla filer omfattar:

Egenskapsnamn Beskrivning
All Matchar ord, fraser och valfri egenskap
Contents Ord och fraser i filen
Filename Namn på filen
Size Filstorlek
Write När filen senast ändrades

ActiveX-egenskapsvärden kan också användas i frågor. Webbplatser med filer som skapats av de flesta ActiveX-anpassade program kan tillfrågas efter dessa egenskaper:

Egenskapsnamn Beskrivning
DocTitle Titel på dokumentet
DocSubject Dokumentets ämne
DocAuthor Dokumentets författare
DocKeywords Dokumentets nyckelord
DocComments Kommentarer till dokumentet

En lista över egenskapsnamnen finns i Lista över egenskapsnamn längre ned på den här sidan.

Relationsoperatorer

Relationsoperatorer används i relationsbaserade egenskapsfrågor.

Om du vill söka efter Exempel Resultat
Egenskapsvärden i relation till ett fast värde @size < 100
@size <= 100
@size = 100
@size != 100
@size >= 100
@size > 100
Filer vars storlek matchar frågan
Egenskapsvärden med alla bitar i en uppsättning @attrib ^a 0x820 Komprimerade filer med arkivbiten på
Egenskapsvärden med några av en uppsättning på @attrib ^s 0x20 Filer med arkivbiten på

Egenskapsvärden

Om du vill söka efter Exempel Resultat
Ett visst värde @DocAuthor = Björn Eriksson Filer som författats av "Björn Eriksson"
Värden som börjar med ett prefix #DocAuthor Göran* Filer vars författaregenskap börjar med "Göran"
Filer med någon av en uppsättning filtillägg #filename *.|(exe|,dll|,sys|) Filer med filtilläggen .exe, .dll eller .sys
Filer som ändrats efter ett visst datum @write > 96/2/14 10:00:00 Filer som ändrats efter den 14 februari 1996 klockan 10:00 GMT
Filer som ändrats efter ett relativt datum @write > -1d2h Filer som ändrats under de senaste 26 timmarna
Vektorer som matchar en vektor @vectorprop = { 10, 15, 20 } ActiveX-dokument med ett vectorprop-värde på { 10, 15, 20 }
Vektorer där varje värde matchar ett villkor @vectorprop >^a 15 ActiveX-dokument med ett vectorprop-värde där alla värden i vektorn är större än 15
Vektorer där minst ett värde matchar ett villkor @vectorprop =^s 15 ActiveX-dokument med ett vectorprop-värde där minst ett värde är 15

 

Reguljära uttryck

Reguljära uttryck i egenskapsfrågor definieras så här:

Frågeexempel

Exempel Resultat
@size > 1000000 Sidor större än en miljon byte
@write > 95/12/23 Sidor som ändrats efter datumet
Arbeta hårt Sidor med frasen "arbeta hårt"
"arbeta hårt" Samma som ovan
@contents arbeta hårt Samma som ovan
Microsoft and @size > 1000000 Sidor med ordet "Microsoft" som är större än en miljon byte
"microsoft and @size > 1000000" Sidor med frasen som anges (inte samma som ovan)
#filnamn *.avi Videofiler (prefixet # används eftersom frågan innehåller ett reguljärt uttryck)
@attrib ^s 32 Sidor med arkivattributets bit på
@docauthor = Johan Svensson Sidor med angiven författare
$contents varför är himlen blå? Sidor som matchar frågan
@size < 100 & #filnamn *.gif GIF-filer (Graphics Interchange Format) som är mindre än 100 byte

Lista över egenskapsnamn

Dessa egenskaper kan alltid användas i frågor. Andra egenskaper kan också användas beroende på hur webbservern är konfigurerad.

Eget namn Datatyp Egenskap
A_HRef DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML HREF. Det här egenskapsnamnet skapades för Microsoft® Site Server och motsvaras av egenskapsnamnet HtmlHRef i Index Server. Kan frågas men inte hämtas.
Access VT_FILETIME Senaste gången någon försökte få tillgång till filen.
All(kan inte användas) Söker efter alla egenskaper för en sträng. Kan frågas men inte hämtas.
AllocSizeDBTYPE_I8 Storlek på diskallokeringen för filen.
AttribDBTYPE_UI4 Filattribut. Dokumenteras i Win32 SDK.
ClassIdDBTYPE_GUID Klass-ID för ett objekt, till exempel WordPerfect, Word och så vidare.
CharacterizationDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Karaktärisering eller sammanfattning, av ett dokument. Beräknas av Index Server.
Contents(kan inte användas) Huvudinnehållet i filen. Kan frågas men inte hämtas.
CreateVT_FILETIME När filen skapades.
DirectoryDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Fysisk sökväg till filen, utan filnamnet.
DocAppNameDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Namn på det program där filen skapades.
DocAuthorDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Dokumentets författare.
DocByteCountDBTYPE_14Antal byte i ett dokument.
DocCategoryDBTYPE_STR | DBTYPE_BYREFTyp av dokument, till exempel PM, schema, eller informationsblad.
DocCharCountDBTYPE_I4 Antal tecken i dokumentet.
DocCommentsDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Kommentarer om dokumentet.
DocCompanyDBTYPE_STR | DBTYPE_BYREFNamn på företaget som dokumentet skrevs för.
DocCreatedTmVT_FILETIME När dokumentet skapades.
DocEditTimeVT_FILETIME Total redigeringstid för dokumentet.
DocHiddenCountDBTYPE_14Antal dolda bilder i ett Microsoft® PowerPoint-dokument.
DocKeywordsDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Dokumentnyckelord.
DocLastAuthorDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Den användare som senast redigerade dokumentet.
DocLastPrintedVT_FILETIME Den tid dokumentet senast skrevs ut.
DocLastSavedTmVT_FILETIME Den tid dokumentet senast sparades.
DocLineCountDBTYPE_14Antal rader som finns i dokumentet.
DocManagerDBTYPE_STR | DBTYPE_BYREFNamn på chefen till dokumentets författare.
DocNoteCountDBTYPE_14Antal sidor med anteckningar i ett PowerPoint-dokument.
DocPageCountDBTYPE_I4 Antal sidor i dokumentet.
DocParaCountDBTYPE_14Antal stycken i dokumentet.
DocPartTitlesDBTYPE_STR | DBTYPE_VECTORNamn på dokumentets delar. I Excel är till exempel delrubrikerna namn på kalkylblad, i PowerPoint är det bildrubriker och i Word för Windows är det namnen på dokument i huvuddokumentet.
DocPresentationTargetDBTYPE_STR|DBTYPE_BYREFMålformat (35mm, skrivare, video och så vidare) för en presentation i PowerPoint.
DocRevNumberDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Aktuellt versionsnummer på ett dokument.
DocSlideCountDBTYPE_14Antal bilder i ett PowerPoint-dokument.
DocSubjectDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Dokumentets ämne.
DocTemplateDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Namn på mallen för ett dokument.
DocTitleDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Dokumentets titel.
DocWordCountDBTYPE_I4 Antal ord i dokumentet.
FileIndexDBTYPE_I8 Unikt ID för en fil.
FileNameDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Namn på filen.
HitCountDBTYPE_I4 Antal träffar (ord som matchar frågan) i en fil.
HtmlHRefDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML HREF. Kan frågas men inte hämtas.
HtmlHeading1DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML-dokument med formatet H1. Kan frågas men inte hämtas.
HtmlHeading2DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML-dokument med formatet H2. Kan frågas men inte hämtas.
HtmlHeading3DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML-dokument med formatet H3. Kan frågas men inte hämtas.
HtmlHeading4DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML-dokument med formatet H4. Kan frågas men inte hämtas.
HtmlHeading5DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML-dokument med formatet H5. Kan frågas men inte hämtas.
HtmlHeading6DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Text i HTML-dokument med formatet H6. Kan frågas men inte hämtas.
Img_Alt DBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Omväxlande text för <IMG>-koder. Kan frågas men inte hämtas.
PathDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Fullständig fysisk sökväg till filen, inklusive filnamnet.
RankDBTYPE_I4 Radens rangordning. I intervallet från 0 till 1000. Ju större värde, desto bättre matchning.
RankVectorDBTYPE_I4 | DBTYPE_VECTOR Rangordning av individuella komponenter i en frågevektor.
ShortFileNameDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Kort filnamn (8.3).
SizeDBTYPE_I8 Storlek på filen, i byte.
USNDBTYPE_I8 Update Sequence Number. Endast för NTFS-enheter.
VPathDBTYPE_WSTR | DBTYPE_BYREF Fullständig virtuell sökväg till filen, inklusive filnamnet. Om det finns flera möjliga sökvägar, väljs den bästa matchningen för frågan.
WorkIdDBTYPE_I4 Internt ID för filen. Används i Index Server.
WriteVT_FILETIME Den tid något senast skrevs till filen.

Definiera nya egenskapsnamn

Om du vill definiera egenskaper som inte finns i listan ovan måste du ange dem i avsnittet [Names] i .idq-filen. Om du vill använda dessa egenskaper i en restriktion, sorteringsspecifikation, eller som en hämtad kolumn, måste du definiera dem i .idq-filen i följande format:

[Names]
#Egenskaper som inte finns i standardlistan
egenskapsnamn ( Datatyp ) = GUID ["Namn" | propid]

I syntaxen är "Name" egenskapsnamnet ("Försäljning" i det följande exemplet) och propid är egenskaps-ID som ett hexadecimalt tal. Lägg märke till att du måste omge namnet med citattecken men att egenskaps-ID inte accepterar citattecken.

Om du till exempel vill definiera en HTML-metakod som ett sökbart egenskapsnamn och egenskapen du vill definiera är Försäljning.

Så här definierar du egenskapen Försäljning

 1. Lägg till följande rad i .idq-filen, under avsnittet [Names].
 2. MetaDescription(DBTYPE_WSTR) = d1b5d3f0-c0b3-11cf-9a92-00a0c908dbf1 "Försäljning"

  GUID-numret hämtas från parametern MetaTagClsid i registret på följande plats:

  The GUID number comes from the MetaTagClsid parameter in the registry, at the following location:

  HKEY_LOCAL_MACHINE
  \SYSTEM
   \CurrentControlSet
    \Control
     \HtmlFilter
      \MetaTagClsid
 3. Definiera sedan metabeskrivningen i de HTML-filer där du vill visa koden.
 4. Om du till exempel vill söka efter alla filer som innehåller försäljningsprognoser:

  I File1.htm:

  <META NAME="Försäljning" CONTENT="Prognoser för 1998">

  In File2.htm:

  <META NAME="Försäljning" CONTENT="Prognoser för 1999">

  In File3.htm:

  <META NAME="Försäljning" CONTENT="Försäljning under 1997">

Obs! Glöm inte att lägga till dina META NAME-koder mellan <head> och </head> HTML-koderna i början på filen.

Nu kan du söka efter alla fler som innehåller försäljningsprognoser. Skicka följande fråga:

@metadescription projections

Frågan visar alla filer som innehåller ordet prognoser i fältet CONTENT i metakoden. I det här exemplet visas File1.htm och File2.htm.

Men antag i stället att du vill söka efter försäljning per år, till exempel 1997. Skicka följande fråga:

@metadescription 1997

File3.htm visas.


© 1998 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.