Sökningstips


En fråga kan bestå av endast ett ord eller en fras. Med hjälp av råden på den här sidan kan du formulera dina frågor så att du får mer fullständiga resultat. Du får en inblick i grundläggande frågespråk. Du får även information om alla funktioner i Microsoft Index Server.

De här råden hjälper dig att komma igång. Information om mer komplicerade frågor och fler exempel hittar du på sidan Frågespråk.


© 1998 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.