Datum: 2004-03-01 02:39:35
Inlagt av: Iaktagare
E-Post: orvar@hotmail.com
Hemsida:  
Inlägg:   Kirunasvenskar


Kaa Enebergs forskningar har visat att emigrationen till Sovjetunionen under
mellankrigsåren var betydligt mer omfattande än vad som uppgetts från
officiellt håll. - Det rörde sig om bortåt 400 människor, alltså långt fler än de 70
som nämnts. En annan förvrängning av verkligheten är att svenskarna skulle
gett sig av från fattigdom och nöd i Norrbotten. I stället var det eliten av svensk
ungdom som lockades in i fällan, många från malmfälten i Kiruna, men även
unga människor från t ex Stockholm, Göteborg och Borås. Med de svenska
fackföreningsombudens goda minne värvades en svensk arbetarelit till den nya
staten. Att de senare kom att utpekas som sovjetförrädare och spioner,
skickades till arbetsläger, torterades och i 30-40 fall dödades är information
som förvisats till lönnfack. Kommunistpartiet med sitt starka fäste i Norrbotten
förnekade det skedda och försåg de inblandade med munkavle. Skamkänslorna
vilade tungt på alla.


Kommunen gav resebidrag. Hemlighetsmakeri omgärdade färderna till Karelen.
Kiruna kommun betalade resebidrag till minst 30 personer som flyttade från arbetslösheten till ryska Karelen. Bidragen utgick den 14 juni 1931 till den 5 april 1936. Statens arbetslöshetskommission (AK) tillät bidrag för arbete på annan ort om arbete var garanterat.

Den store värvaren i Nordsverige var Pajalabon Karl Niemi, folkkär Karelenentusiast. Han reste på 1920-talet men återvände till Kiruna och blev aktad skp-politiker i fullmäktige. Han gjorde flera resor och fick med sig andra svenskar, främst till byn Uhtua i norra Karelen.
Man ifrågasätter också kommunens passivitet. Kiruna betalade resebidrag och borde väl ha haft intresse av resenärernas öden.

   

 Uppföljare:
Forskarforumet

Svara på detta inlägg