Sökning på LoDaKälltexter
Med hjälp av sökmotorn återges rena källtexter som omfattar:

  • De äldsta kommunala protokollen i Kiruna

  • Förteckning över dessa kommunala protokoll

  • Den gamla lokaltidningen Norrlandsfoket

  • Idrottens barndom i hela Kiruna


De äldsta kommunala och handskrivna protokollen från nuvarande Kiruna kommun, samt dåvarande Jukkasjärvi kommun, omfattar tiden cirka 1890-1930. Dvs samhällsbyggarepoken. Även municipala protokoll av senare datum, före 1948 då Kiruna blev stad finns sökbara.
En förteckning över de kommunala protokollen möjliggör enklare sökning inom dessa.
Protokollens respektive förteckningens fortlöpande uppdatering framgår under uppdateringar på indexsidan.

Norrlandsfolkets Kirunarelaterade tidningsartiklar omfattar tiden från utgivningsstarten nov-dec 1925 t om 1933. Artiklarna omfattar hela Kiruna kommun, enligt nuvarande kommungränser.
Även lokala annonser kan sökas i form av löpande text.

Artiklar och annonser är samlade i ett dokument för varje utgivningsdatum. Det innebär att vid varje sökträff återges även andra tidningsartiklar från samma datum.
Det är dock möjligt att snabbförflytta sig mellan sökträffarna för att slippa läsa igenom artiklar som inte innehåller sökta ord. (Se nedanstående avsnitt, LoDa - Sökmotor)

Idrottsarkivets källtexter presenteras i samlade dokument över åren 1900-1930 inom olika kategorier. Dessa framgår av dokumentnamnen. De tidiga idrottsgrenarna återfinns t ex under resp dokumentnamn. T ex "Skidor", "Fotboll", "Bandy" osv. "Idrotten i byarna", respektive "Idrotten i stationssamhällena" finns samlade i specifika dokument.
För att få en samlad bild över idrottsverksamheten i en by eller ett stationssamhälle kan sökningen med fördel göras på ortsnamnen.

Hänvisningar
Sökning kan även göras bland hänvisningar till fysiskt material som måste studeras på annan plats. Hänvisningarna omfattar idag:

  • Lapplandssamlingen i Kiruna Stadsbibliotek

  • Dokumentationsprojekt av Föreningen Kirunas Rötter


Kiruna Stadsbiblioteks unika Lapplandssamling med 2 500 titlar finns sökbar på ungefär samma sätt som källtexterna. Där går det exempelvis att söka på titel, författare, utgivningsår mm.
På liknande sätt kan sökningar göras kring ett litet urval ur Föreningen Kirunas Rötters dokumentationsprojekt.


LoDa - Sökmotor
Det aktuella materialet hittar du genom att gå in på LoDa:s sökmotor via "Sök"-knappen.

Där kan du välja att knappa in ett sökord för att söka inom:
"Alla avdelningar" dvs allt som finns utlagt
eller söka inom de olika kategorierna. Alltså "Kommunala protokoll", "Norrlandsfolket", "Idrottsarkivet", "Lapplandssamlingen" eller "Dokumentationer".

När du får fram träfflistan går du lämpligen in i ett dokument via "Sammanfattning" i Rankingrutan till vänster. Då får du ett kort utdrag där det sökta ordet förekommer.

Är denna eller dessa träffar relevanta klickar du med musen på "Bakåt-knappen" på din webbläsare och går därefter in på "Allt" i träffdokumentet. Då öppnas dokumentet i sin helhet. Sökorden markeras tydligt och du kan snabbförflytta dig mellan dem genom att klicka på framåt- eller bakåtpilarna vid orden.

På motsvarande sätt kan du gå vidare i de övriga träffdokumenten.

Sedan du fått en relevant träff kan du även öppna dokumentet genom att klicka direkt på dess namn, till höger om rankingrutan. Då blir dokumentet mer överskådligt och lättläst. Där markeras inte heller sökordet.